KABINET RUTTE

Geplaatst op maandag 23 mei 2011 @ 18:19 , 783 keer bekeken

Leden en dagelijks terugkerende bezoekers, zie ook eens de andere nieuwsclubs, hier op clubhome genoemd? B.v.:  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl b.v. NU ACTUEEL: Zie daar de BLOGREACTIES ivm de ING-Bank perikelen EN OOK: 'Zijn incassobureaus' wel helemaal rechtmatig bezig'?20.gif

UPDATE 27-05-12: De verkiezingsstrijd is volop begonnen en zal de hele zomer doorgaan.

SP-leider Emile Roemer wil premier worden

Door: redactie
26-5-12 - 22:21  bron: ANP media_xll_1221665.jpgRoemer achter de microfoon in de Tweede Kamer.. © ANP.

update SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur.

De SP is in sommige peilingen de grootste partij. 'Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen', zei Roemer.

Hij kan zich voorstellen dat Diederik Samsom niet onder hem vicepremier zou willen worden. Roemer heeft ook de neiging fractieleider in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij niet als grootste tot een kabinet zou toetreden, maar niet de premier zou leveren.

D66-leider Alexander Pechtold zei dat hij graag leiding zou geven aan een hervormingskabinet. Hij waarschuwde voor een campagne die gaat om de vraag wie er premier wordt. 'Een tijdje geleden ging het om Bos of Balkenende. Toen kreeg je ze alle twee en kreeg je Rouvoet erbij!' Verkiezingen gaan over partijen en hun ideeën en de 150 zetels die te verdelen zijn in de Tweede Kamer, aldus Pechtold.

Hij en Roemer verschilden in hun debat in Nieuwsuur op de bekende punten: het begrotingsakkoord, de verhoging van de AOW-leeftijd en Europa. Pechtold verweet Roemer keer op keer dat hij steeds zegt wat hij niet wil, maar geen alternatief heeft. Beiden constateerden dat samenwerking tussen D66 en de SP in een kabinet niet voor de hand ligt: de verschillen zijn groot.

Pechtold zei nog dat samenwerken met de ChristenUnie vanwege de verschillen op immaterieel gebied lastig zal worden, ook al deed hij bij het begrotingsakkoord zaken met ChristenUnie-leider Arie Slob. Dat was volgens Pechtold 'een verstandshuwelijk' over een financieel akkoord.

Lees ook

Bron: AD, 27-05-12 

UPDATE 17-05-12: LENTE AKKOORD... uitgelekt dat de zorgkosten echt omhoog gaan, het eigen risico wordt dan geen 400 maar 350 euro... ook veel te veel voor HEEL VEEL MENSEN. Ook een eigen bijdrage voor ELKE DAG ZIEKENHUISOPNAME, 7,50 euro... dus maar niet meer geopereerd worden en als je een ongeval krijgt, dan...??? Tja.

Nu ja zie het artikel uit het AD hieronder maar even:

Lenteakkoord lekt uit: 12,2 miljard aan bezuinigingen

Door: Redactie
16-5-12 - 16:18 media_xll_1210848.jpg

Pensioenleeftijd in 2023 op 67 jaar

Demissionair minister Jan Kees de Jager na afloop van het overleg met de Kunduz-coalitie. © ANP.

update Het koopkrachtverlies als gevolg van het Lenteakkoord blijft voor alle groepen beperkt tot maximaal 2 procent. Volgens de conceptberekeningen zullen alleen AOW'ers met een aanvullend pensioen van boven de 10.000 euro moeten meer inleveren.

media_l_1210781.jpgKorte pauze in het lenteakkoord overleg. De Kunduz-coalitie is bijeen om de laatste puntjes op de i te zetten voor het begrotingsakkoord. © anp.

Dat meldde De Telegraaf gisteren. Het Centraal Planbureau (CPB) is momenteel bezig om het definitieve akkoord door te rekenen.

AOW
De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met een maand omhoog. Ook in 2014 en 2015 stijgt hij met een maand. Daarna volgen drie jaarlijkse stappen van twee maanden, om in 2019 te stijgen naar 66 jaar. Dat staat in de definitieve versie van het Lente-akkoord dat VVD, CDA. D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn overeengekomen. Vervolgens stijgt de pensioenleeftijd in 2023 naar 67 jaar. Dat laatste is een jaar eerder dan de vijf partijen eerder van plan waren, zo bevestigde woensdag een ingewijde.

De hoofdlijnen van het akkoord dat de vijf partijen eind vorige maand sloten waren al bekend. Met name voor de precieze uitwerking van de 1,6 miljard euro aan bezuinigingen in de zorg gold dat nog niet.

Vandaag lekten een aantal maatregelen uit. Zo gaat het eigen risico in de zorg omhoog naar 350 euro. De pensioenleeftijd gaat de komende jaren jaarlijks met een paar weken omhoog. In 2019 wordt de pensioenleeftijd dan 66 jaar en in 2023 67 jaar.

De rollator verdwijnt uit het zorgpakket en er komen eigen bijdrages voor gehoorapparaten en voor verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg.

Naast de aanpak van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken worden er op de woningmarkt een aantal maatregelen genomen. Voor starters komt er een overgangsregeling.

Zoals bekend zit in het pakket ook een verhoging van de btw van 19 naar 21 procent, worden ambtenarensalarissen bevroren en gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog. Daar staat tegenover dat geplande bezuinigingen op het passend onderwijs en het persoonsgebonden budget in de zorg (deels) worden teruggedraaid.

Een hogere accijns op alcohol en tabak kwam eerder ook naar buiten. Nu blijkt dat de accijns op sigaretten met 35 cent per pakje omhooggaat. De accijns op bier stijgt met 10 procent, bij wijn is dat 15 procent en bij sterke drank 6 procent.

Volgens het vandaag uitgelekte akkoord geldt vanaf 2014 de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris. De duur en hoogte van de WW blijven ongewijzigd. Verder ontvangen gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 euro geen toeslag meer voor de kinderopvang. De kinderbijslag wordt volgend jaar en in 2014 bevroren.

De vijf partijen maken verder een einde aan de dierenpolitie.

Lees ook

Bron: AD, 17-05-12

EEN GOEDE HEMELVAARTSDAG VOOR ALLEN... en als het zo doorgaat dan kunnen we allen maar beter naar de hemel gaan.....

UPDATE 26-04-12: Binnen 2 dagen nu ee voorlopig accoord binnen een coalitie van 5 partijen, VVD, CDA, GL, D66 en CU. Zó kán het dus ook, hoewel de 'druk' van Brussel  uiteraard ook meespeelde? 

Fracties van alle vijf partijen akkoord met deal

Door: Redactie
26-4-12 - 19:40 media_xll_1190942.jpgDemissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager staat de pers te woord na afloop van de onderhandelingen met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie). © anp.

update De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de 'Kunduz-coalitie' vanmiddag hebben gemaakt.

Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen morgen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

De vijf fractiewoordvoerders zijn ingenomen met het akkoord. Vrolijk stonden ze rond 19.30 uur de pers te woord. Ook complimenteerden ze elkaar voor hun inzet.

Lof
'Grote lof voor alle partijen die niet in het kabinet zitten', aldus CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat het ook voor de VVD en CDA niet makkelijk was geweest. 'Zij hebben toch net hun kabinet zien vallen.'

Jolande Sap van GroenLinks was vooral blij dat ze veel maatregelen van het kabinet heeft weten terug te draaien. Wat ze moeilijk vindt, is de verhoging van de btw. 'Die gaat iedereen in de portemonnee voelen.'

Rechtse wind
 Sap maakte rond half zeven bekend dat haar fractie volmondig en unaniem akkoord was gegaan met de gemaakte afspraken. Ze zei blij te zijn 'de rechtse wind' te hebben kunnen keren en sprak van een groen en sociaal akkoord. Volgens Sap hebben de critici boter op hun hoofd, en is er na de verkiezingen nog veel meer mogelijk voor GroenLinks. De partij laat zien verantwoordelijkheid te nemen. Sap is trots op wat er is bereikt, zegt ze.

Van Haersma Buma kon als eerste de instemming van zijn fractiegenoten meldden. 'Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.' Hij noemde het 'heel bijzonder' dat de twee regeringspartijen er met de drie oppositiepartijen waren uitgekomen.

Lastenverlichting
Stef Blok (VVD) meldde dat er in het pakket 'gelukkig ook wat lastenverlichting' zit. 'Maar het meest wezenlijke zijn hervormingen op de lange termijn. Bijvoorbeeld op het ontslagrecht en ook op de woningmarkt, waar de huren marktconform worden.' Verder blijft de overdrachtsbelasting op 2 procent en vallen nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer onder de hypotheekrenteaftrek. Ook wordt het hoge btw-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent.

Volgens Blok reageerde premier Mark Rutte heel positief op de deal tussen de vijf partijen. 'Hij deelt met mij de enorme urgentie.' Het pakket moet leiden tot een tekort van 3 procent, dat blijft een randvoorwaarde voor de VVD. Mocht uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijken dat het pakket niet zorgt voor een tekort van 3 procent, dan is er bij de fracties de bereidheid om opnieuw om de tafel te gaan, zei Blok.

Ook D66 en ChristenUnie zijn akkoord.  Slob: Ik ben er ontzettend blij mee dat wij ook verantwoordelijkheid kunnen nemen in deze crisistijd. Dat past ook bij ons. We willen niet goedkoop oppositie voeren.'

CNV
CNV-voorzitter Jaap Smit zegt verrast te zijn door de voortvarendheid van de Kamer. 'Maar in het pakket staat wel een aantal zaken met nare gevolgen voor nogal wat mensen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord.'

Bron: AD, 26-04-12

UPDATE 25-04-12: Het zat erin, nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen, gaat de nieuwe partij van Brinkman stemmen wegtrekken bij de oude PVV? Het wordt weer een enerverend politieke najaar ná de echte peiling van de bevolking op 12 september a.s.  

Verkiezingen na de zomer, Brinkman doet mee

Door: redactie
24-4-12 - 12:00  bron: ANP media_xll_1187672.jpg© ANP.

update De nieuwe Tweede Kamerverkiezingen worden na de zomer gehouden, waarschijnlijk in september. PvdA-leider Diederik Samsom legt zich neer bij een hele grote minderheid in de Kamer die verkiezingen na de zomer wilde. Samsom had zelf een voorkeur voor een stembusgang op 27 juni.

Behalve de PvdA pleitten gisteren ook VVD en SP voor die datum, maar dat leidde tot fel protest van andere partijen die de termijn veel te kort vinden. Ook de Kiesraad waarschuwde daarvoor.

VVD, PvdA en SP hebben samen 76 zetels in de Kamer en hadden hun zin kunnen doorduwen. Maar Samsom kiest daar niet voor. Hij zei tegen het ANP dat het geruzie over de verkiezingsdatum gisteren leidde tot een 'afzichtelijk schouwspel'.

Tijd vermorst
'Het laatste dat mijn fractie zou willen is dat we de moeilijke periode die voor ons ligt, beginnen met een valse start over de verkiezingsdatum. Laten we dus de handen ineen slaan. We houden verkiezingen begin september en vragen het demissionaire kabinet die te organiseren. Nederland moet verder. Er is al te veel tijd vermorst', aldus Samsom.

Tegenstanders van de snelle verkiezingen reageerden tevreden. 'Dit is een teken van realisme van de PvdA. Ik hoop dat ze nu ook bereid zijn om over de begroting van 2013 te praten', zei D66-leider Alexander Pechtold. Tweede Kamerlid Hero Brinkman sprak van een 'verstandig besluit van de PvdA'. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zag een 'verstandige draai'. Het kabinet beslist uiteindelijk over de verkiezingsdatum.

Premier Mark Rutte legt vandaag om 14.00 uur in de Tweede Kamer een verklaring af over de val van zijn kabinet en het mislukken van het Catshuisoverleg. Daarna gaat de Kamer met hem in debat.

Brinkman: eigen partij
Tweede Kamerlid Hero Brinkman doet met een eigen partij mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt.

Brinkman stapte ruim een maand geleden uit de PVV-fractie en vormt sindsdien een eenmansfractie. Hij voelde zich gedwarsboomd in zijn pogingen meer democratie te brengen binnen de PVV. Ook zag hij bij de PVV een tendens om mensen weg te zetten. Zo had hij grote moeite met het PVV-meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europese migranten.

Lees ook

BRON: AD, 25-04-12   

UPDATE 21-04-12: De PVV (WILDERS) TRKET ZICH TERUG EN DE STEKKER UIT HET KABINET. NIEUWE VERKIEZINGEN IN HET VERSCHIET? Wat bewoog Wilders om op de allerlaatste dag de stekker eruit te trekken? Mogelijk spelen de problemen BINNEN de PVV, 'Brinkman', 'PVV Limburg en andere Provinciale Staten', de PVV in Almere etc. grote overwegingen hierbij. De PVV is langzaam aan het uiteenvallen, gelijk de LPF eerder. 

Kans op nieuwe verkiezingen groot

coen.jpg?3.2.1.54317.6 Bewerkt door: Coen Brandhorst
21-4-12 - 16:59  bron: ANP media_xll_1185178.jpg

Wilders roept op tot gang naar stembus: Wij gedogen niet meer

Wilders en Agema verlaten het overleg. © epa.

Nieuwe verkiezingen, hoe sneller hoe beter. Geert Wilders zegt dat de breuk met VVD en CDA definitief is. Hij is geen gedoogpartner meer, zegt hij in een reactie op het klappen van de onderhandelingen in het Catshuis.

De kans op nieuwe verkiezingen is groot nu het Catshuisberaad is stukgelopen. Premier Mark Rutte zei vanmidddag tijdens een persconferentie dat een ronde naar de stembus voor de hand ligt. Maandag komt de ministerraad in een extra zitting bijeen. VVD, CDA en PVV onderhandelden de afgelopen weken in het Catshuis over aanvullende bezuinigingen van zo'n 14 miljard euro.

Rutte (VVD) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) leggen de schuld van het mislukken van de onderhandelingen beiden bij PVV-leider Geert Wilders. 'De PVV schrok op het laatste moment terug voor de consequenties van eerder gemaakte afspraken', zei Rutte. Verhagen was nog veel harder: de hoop op een akkoord is volgens hem door Wilders 'de grond in geboord'. De PVV-leider laat daarmee '16 miljoen Nederlanders in de steek', aldus Verhagen.

Onaanvaardbaar
Volgens Wilders zou het pakket dat op tafel lag de economische groei schaden, de werkloosheid omhoog brengen en de koopkracht voor met name AOW'ers fors raken. Dat noemde hij onaanvaardbaar. 'Ik accepteer niet dat ouderen in de portemonnee moeten betalen voor onzinnige Brusselse eisen. Het totaalpakket was onaanvaardbaar en niet in het belang van de PVV-kiezers.' Wilders wil verkiezingen: 'Hoe eerder hoe beter.'

De grootste oppositiepartijen PvdA en SP willen nieuwe verkiezingen. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom zou dat mogelijk al in september kunnen. Alexander Pechtold (D66) wil dat de Tweede Kamer in aanloop naar nieuwe verkiezingen een hervormingsakkoord smeedt. 'De schatkist moet op orde.' ChristenUnie-leider Arie Slob vindt dat er eerst een crisispakket met hervormingen en bezuinigingen moet komen en daarna pas verkiezingen..

Jolande Sap van GroenLinks vindt het goed nieuws voor Nederland dat de onderhandelingen zijn mislukt. Volgens haar biedt dat kansen voor een 'breder gedragen kabinet en duurzame hervormingen'.

Lees ook

Bron: AD, 21-04-12 

UPDATE 08-04-12: Nu horen we het ook eens van een DESKUNDIGE...

Ombudsman: politiek breekt rechtspraak af

Door: redactie
7-4-12 - 09:20  bron: ANP/Redactie media_xll_1171192.jpgNationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. © ANP.

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat de politiek de rechtspraak afbreekt. 'De politiek dreigt de rechtspraak nu zo te beperken dat de vraag rijst of er nog wel wat over blijft', zegt hij zaterdag in NRC Handelsblad.

'Rechtspraak is een onverwachte factor, die kennelijk niet past in het economische model.'

Dit kabinet besloot een hogere bijdrage van burgers aan de rechtspraak in te voeren. 'Dat is ressentiment tegen de rechtspraak. Men vindt het politiek wel prettig om die rechter terug te drukken.' De ontwikkeling is volgens hem al langer gaande.

'Ik zag het al in nieuwe wetten over de sociale zekerheid. De sanctieregimes voor burgers met een uitkering zijn strak en ze worden nog veel strakker. Mensen kunnen straks enorm in de problemen komen door één kleine fout. De rechter mag dat al niet meer afwegen.'

Bron: AD, 08-04-12 

UPDATE 07-03-12: Zonder woorden...

wo 07 mrt 2012, 07:09

'Kabinet schendt privacy'

AMSTERDAM - Het kabinet heeft volgens de Volkskrant mogelijk de privacy van miljoenen mensen geschonden.
 
Zonder dat huurders ervan wisten, heeft de Belastingdienst de inkomensgegevens van huurder doorgegeven aan huisbazen.

In de Tweede Kamer wordt deze woensdag pas het wetsvoorstel besproken dat het doorgeven van zulke informatie aan verhuurders toestaat. De gegevens werden verstrekt om het scheefhuren tegen te gaan, waarbij mensen met hoge inkomens heel weinig huur betalen.

Corporaties en verhuurders weten nu in veel gevallen niet hoeveel iemand verdient.

Bron: De Telegraaf, 07-03-12

 Weekendabonnement?

UPDATE 26-02-12: Veel nieuwe wetten kunnen dus in feite niet door de maatschappelijke beugel en toch doorzetten? De RECHTSTAAT NEDERLAND lijkt hiermede ernstig in het geding te komen of al te zijn met dit 'GEDOOG' minderheidskabinet. 

Raad van State negatief over wetten van Rutte

Premier Rutte. © anp www.ad.nl

De wetsvoorstellen die het huidige kabinet van premier Mark Rutte indient, krijgen van de Raad van State (RvS) veel vaker een negatief advies dan die van het laatste kabinet van Balkenende. Dat heeft RTL Nieuws berekend op basis van cijfers van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

De Raad van State oordeelt met name negatief over wetsvoorstellen die voortvloeien uit het regeer- en gedoogakoord, zo zou blijken, aldus RTL.

Vergeleken met het eerste jaar van het kabinet Balkenende IV krijgen wetsvoorstellen van het kabinet Rutte 60 procent vaker een negatief oordeel. Zo'n oordeel houdt in dat de Raad van State het kabinet adviseert het wetsvoorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen.

Regeer- en gedoogakoord
De RvS oordeelt met name negatief over wetsvoorstellen die voortvloeien uit het regeer- en gedoogakoord, zo zegt RTL. Over invoering van minimumstraffen zegt de raad dat het kabinet teveel op de stoel van de rechter gaat zitten. Het burkaverbod is volgens de raad een veel te zwaar middel en bovendien in strijd met de vrijheid van godsdienst.

Een ander voorstel waarover de Raad van State negatief adviseert, is het verhogen van griffiekosten, kosten die gemoeid zijn met het aanspannen van een rechtszaak. Daarmee zou het kabinet een te hoge drempel opwerpen voor mensen die hun recht willen halen.

De raad adviseert het kabinet deze en andere voorstellen niet naar de kamer te sturen en te heroverwegen. Maar dat advies volgt het kabinet, op een paar kleine aanpassingen na,  (ANP) 25/02/12 18u40

Bron: AD, 26-02-12

UPDATE 10-02-12: Is er ook veel onvrede over de koers van de VVD, binnen de VVD, net als bij het CDA? Opvallend vooral het bezwaar tegen de invoering van 'minimumstraffen', zie elders ook op deze site!

Nijpels: VVD gaat teveel richting PVV

’Veel VVD’ers storen zich aan symboolwetgeving’

Regeringsleiders Verhagen (CDA), Rutte (VVD) en Wilders (PVV). © epa

De VVD schuift te veel op richting de PVV, vindt oud-partijleider Ed Nijpels. Volgens de VVD'er is er grote onvrede binnen de partij, maar houdt iedereen zijn mond om premier Mark Rutte te ontzien. 'De 'afdeling bang' binnen de VVD zegt altijd: 'We mogen Mark niet voor de voeten lopen'.' Dat beweert de voormalige minister en lijsttrekker vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ed Nijpels. Foto ANP
Ed Nijpels. Foto ANP

Volgens Nijpels storen 'zorgelijk veel' VVD'ers zich aan 'symboolwetgeving' van het kabinet die indruist tegen het liberalisme. Een steen des aanstoots is de invoering van de minimumstraffen, die het wantrouwen in rechters zou aanwakkeren. 'Het is een onzinmaatregel.'

Kritiek
Nijpels hekelt verder de kabinetsplannen tegen de dubbele nationaliteit. En hij heeft 'fundamentele bezwaren' tegen de verhoging van de griffiekosten, waardoor doorsnee burgers honderden euro's extra moeten betalen bij een rechtsgang. 'Een individu kan zo niet meer zijn recht halen.'

Volgens de voormalige partijleider moeten de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer zich meer te weer stellen tegen het kabinet. 'Het parlement is geen stempelmachine. Soms moet je tot de conclusie komen dat er buiten Geert Wilders geen zinnig mens het eens is met een maatregel. Dan moet je ermee stoppen.'

Interne vetes
De VVD zou een kritisch debat uit de weg gaan, omdat de partij 'traumatische herinneringen' heeft aan interne vetes, bijvoorbeeld bij de strijd tussen Rutte en Rita Verdonk. Nijpels: 'Er wordt gezegd: 'We moeten loyaal zijn'. Maar een discussies over de inhoud heeft niets te maken met loyaliteit. De partij kan niet vier jaar op slot.'

Lees het hele interview in het Algemeen Dagblad van vandaag
(Redactie) 10/02/12 05u43

Bron: AD, 10-02-12

UPDATE 19-12-11: 'Peilingen zijn ook 'maar' peilingen?

'Cohen slechtste politicus van het jaar, Rutte de beste'

PvdA-leider Job Cohen. © anp

PvdA-leider Job Cohen wordt het vaakst genoemd als de slechtste politicus van 2011. Van de Nederlanders noemt 22 procent zijn naam, concludeert Maurice de Hond zondag uit een peiling, meldt persbureau Novum.

Premier Mark Rutte.
Premier Mark Rutte.
© anp
Een andere kanshebber voor deze 'eretitel' was PVV-leider Geert Wilders. Bij de kiezers van de linkse partijen wordt hij inderdaad het vaakst genoemd, maar uiteindelijk scoort hij slechts zestien procent doordat de rechtse respondenten in Cohen toch een slechtere politicus zien.

Om de derde plek bestaat onenigheid. Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) en premier Mark Rutte (VVD) scoren ieder zes procent. Ook Staatssecretaris Henk Bleker en de CDA-dissidenten Ferrier en Koppejan scoren soortgelijke percentages.

'Rutte de beste'
De beste politicus van het jaar is volgens 22 procent Mark Rutte. Hij wint nipt van SP-leider Emile Roemer, die 21 procent scoort. Opvallend daarbij is dat de PVV-kiezers vaker voor Roemer kiezen (13 procent) dan voor Rutte (11 procent).

Op partijniveau is SP de winnaar van dit jaar. De partij groeide in de peiling met acht zetels en komt zondag uit op 26. Daarna volgt D66, dat in de peiling vier zetels steeg en uitkomt op zeventien.

Het CDA is de grootste daler. Sinds enkele weken klimt de partij op van een dieptepunt van tien, maar de partij staat met dertien zetels in de peiling nog altijd vijf lager dan vorig jaar. De coalitie met gedoogpartij PVV scoort gezamenlijk 71 zetels in de peilingen.

Later vandaag kiest de parlementaire journalistiek nog de politicus van het jaar. (Redactie)
18/12/11 12u10, AD, 19-12-11||

UPDATE 16-12: Volgens een artikel in het NRC beweert premier Rutte 'dat er geen sprake is of was hierbij van achterkamertjespolitiek'.... 53.gif Al direct was bekend dat Donner vice-president RvS zou worden en werd TENSTELLIGSTE ONTKENT 27.gif door én Donner én Rutte. Zéker geen achterkamertjespolitiek, we zijn het geheel eens hiermede, het heet ook gewoon 'politieke dwaling', politiek gekonkel kunnen we het ook benoemen? Of gewoon in het Nederlands: 'LIEGEN DAT HET GEDRUKT STAAT'? 55.gif En dát is dan nu de nieuwe 'onderkoning' van Nederland BV.

Ook de koningin zou 'reserves 'hebben gehad bij de benoeming van Donner al heeft de politiek hierin het laatste 'achterkamertjeswoord'. Tja, 'het zal je kind maar wezen' ... ? 102.gif

Rutte: Alles is goed gegaan bij benoeming Donner

Mark Rutte eerder deze week op bezoek in Afghanistan. © anp

Premier Mark Rutte wil van geen kritiek weten op de gang van zaken rond de benoeming van Piet Hein Donner tot vicevoorzitter van de Raad van State. 'Alles is goed gegaan', zei Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.

Er was volgens Rutte geen sprake van achterkamertjespolitiek. Alles is volledig transparant verlopen, zei de minister-president. De procedure heeft niet langer geduurd dan nodig was, en was prima, aldus Rutte.

Naar eigen zeggen hoorde Rutte 'tweede helft november' dat Donner 'mogelijk zou gaan solliciteren. Rutte ziet dan ook geen aanleiding om de procedure aan te passen.

Rutte zei geen lijstjes te hebben gezien van kandidaten. Alleen minister van Veiligheid van Justitie Ivo Opstelten heeft die lijstjes gezien, volgens Rutte. 'Hij heeft toen beslist met wie er gesprekken gevoerd zouden worden, en heeft vervolgens die gesprekken gevoerd.' Er zijn 'absoluut geen afspraken gemaakt.'

Niet ouder dan zeventig
Volgens Rutte werd de sollicitatieprocedure onder de vleugels van Opstelten gebracht, omdat hij in het kabinet degene was die gezien zijn leeftijd (Opstelten is 68) daar het meest voor in aanmerking kwam. De wet schrijft voor dat een vicevoorzitter van de Raad van State niet ouder dan 70 mag zijn. Aangezien Opstelten dus toch niet de functie zou kunnen bekleden (de benoeming is voor zeven jaar), was hij geschikt de sollicitatieprocedure te leiden. Zo konden de andere ministers uit het kabinet wel hun interesse kenbaar maken.

Rutte noemde Donner een goede kandidaat en een van de weinige mensen in Nederland die in aanmerking komen voor de functie. Hij heeft veel juridische en bestuurlijke ervaring, vindt de minister-president, en het is dan ook jammer dat hij het kabinet verlaat.

Over andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bijvoorbeeld Alexander Rinnooy Kan, wilde Rutte niets zeggen. 'Dat staat mijn positie niet toe, ik praat alleen over de man die het wel geworden is.' Ook over Cohen, die zelf toegaf gepolst te zijn, liet Rutte niets los.
(Michiel van der Geest)
 
16/12/11 15u39, BRON: AD, 16-12-11

UPDATE 16-11: Nederland, 'verzorgingsstaat'? Niet meer dus...

SCP vindt bezuinigingen kabinet niet sociaal

© ANP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit forse kritiek op de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte. Het kabinet kijkt alleen naar de financieel-economische aspecten en ziet de sociale gevolgen over het hoofd. Dat zei SCP-onderzoeker Rob Bijl in een toelichting op het rapport 'De sociale staat van Nederland', dat vandaag wordt gepubliceerd.

 Het wordt minder leuk en prettig in ons land.  Rob Bijl, onderzoeker van het SCP

Nederland staat economisch en sociaal op een omslagpunt, blijkt uit het rapport. Tot nu toe heeft het de crisis goed doorstaan, maar voor de komende jaren zijn de vooruitzichten somber. De aangekondigde bezuinigingen zullen vrijwel iedereen raken, aldus Bijl.

Duurder
Als voorbeeld noemt de onderzoeker de verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. De kans is groot dat psychiatrische patiënten deze niet kunnen betalen en op straat belanden, terwijl de afgelopen jaren zwervers juist veelal uit het straatbeeld zijn verdwenen. 'Uiteindelijk is de samenleving duurder uit. We betalen de rekening dubbel.'

Slecht doordacht
Ook de maatregel om te snijden in de toeslag voor de kinderopvang vindt het SCP kortzichtig. Op de korte termijn levert dit de staatskas geld op. Maar uiteindelijk leidt dit ertoe dat meer vrouwen besluiten om minder of zelfs helemaal niet meer te werken. 'Hun bijdrage aan de economie loop je hierdoor mis. De maatregel is niet goed doordacht', aldus Bijl.

Somber
Een meerderheid van de bevolking is somber gestemd over waar het met Nederland naartoe gaat. Ruim 60 procent ziet donkere wolken boven de samenleving, ook al is de overgrote meerderheid van de mensen nu nog positief gestemd over de eigen portemonnee. Het SCP benadrukt dat een omslag niet betekent dat Nederland afglijdt naar derdewereldtoestanden. 'Het wordt minder leuk en minder prettig in ons land', aldus Bijl. Vooral de lagere inkomens, die de afgelopen jaren juist een inhaalslag maakten, gaan dit merken.

Balans
Het SCP maakt iedere twee jaar met 'De sociale staat' de balans op van de samenleving. Aan de hand van kerncijfers worden ontwikkelingen geanalyseerd op de terreinen als onderwijs, arbeid, gezondheid en veiligheid. Verder wordt aandacht besteed aan onder meer de publieke opinie en het politieke klimaat.
(ANP/Redactie)

Bron: AD, 16-11-11

UPDATE 16-10: Wie is er nog blij met dit gedoog-Kabinet? Toch moeten we vaststellen dat álle partijen het Kabinet gedoogd?

Besmet met PVV-virus

AMSTERDAM -  D66-leider Alexander Pechtold heeft hard uitgehaald naar de regeringspartijen CDA en VVD. Volgens Pechtold zijn ze besmet met het PVV-virus. Ze varen onder invloed van de gedoogpartner een steeds extremistischer koers en verliezen hun eigen agenda uit het oog, zegt hij in een interview met NU.nl.
 
 
Pechtold legt zich daar niet bij neer. „Ik richt me nu minder op Wilders, maar veel meer op degenen die zich laten besmetten met het gevoel van dat het allemaal zo zwart-wit en extreem moet.” Volgens de D66-voorman heeft de VVD zijn liberale huid afgeschud en is er niets meer over van de hervormingsagenda van het CDA. „Het is een gure periode op liberaal gebied en van stelselhervormingen komt niets terecht. Dit kabinet doet alleen aan schraapbezuinigingen”, stelt hij.
Bron: De Telegraaf, 15-10-11  

UPDATE 15-10:Weer een politiek gedrogt in de maak? Een politieke blunder... ván.. de min. van BiZa, dus DONNER? Lees verder onder.... 

Commissarissen van Koningin: Plannen superprovincie zijn knipwerk

Als het aan minister Donner ligt komt er een 'superprovincie'. © ANP

UPDATE  De commissarissen van de Koningin van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zijn voorlopig niet van plan mee te werken aan de plannen voor een Randstadprovincie van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

Dat zei de Flevolandse commissaris van de Koningin, Leen Verbeek, vandaag.

Volgens Verbeek bestaat de notitie waarin de plannen uiteen worden gezet voor de Tweede Kamer, uit 'knip- en plakwerk' uit oude stukken. Verbeek wil dat er eerst beter onderzoek wordt verricht en er een consistent plan op tafel komt. De huidige notitie noemt hij 'waardeloos'.

Minister Piet Hein Donner verzocht de commissarissen om de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken, maar Verbeek voelt daar weinig voor. Het idee komt uit Den Haag, dus het is aan het kabinet om gedegen onderzoek te verrichten naar een mogelijke samenwerking en met een overtuigend verhaal te komen, zo redeneert hij.

De drie commissarissen zullen hun denkwijze in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer verder toelichten. Een woordvoerder van de minister zei vanavond dat Donner de brief afwacht en er dan pas op zal reageren.
(ANP/Redactie) 14/10/11 19u14

Bron: AD, 15-10-11 

UPDATE 14-10: Er is nu al commotie over de benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van State, en de media melden nu al dat het Kabinet maar één man daar wil hebben, de huidige minsiter Piet Hein DONNER. Deze man is zeer toe aan zijn politieke pensioen maar is een 'oude regent' uit de zeventiende eeuw is meermalen gebleken, hij wordt dus 'weggepromoveerd'? Maar deze promotie als 'onderkoning' van Nederland lijkt bizar. Premier Rutte heeft de Kamer al laten weten dat er nog niets aan de hand is, ja 'zelfs niet juist'? Mocht Donner het wel worden, weten we al zeker dat de premier de Kamer gisteren verkeerd heeft voorgelicht. Bovendien Donner is NU AL zodanig beschadigd en in opspraak dat een benoeming van hem de grootste politieke farce is van dit Kabinet en van deze eeuw. Update 15-10: Inmiddels is min. Donner in zijn functie als min. BiZa ontheven van de taak dat hijZELF de nieuwe Vice-vz. RvS moet benoemen, dat is nu min. Opstelten die formeel de  'sollicitatieprocedure moet leiden' en daarmede de weg 'vrij' (?) voor de benoeming van Donner. Hoezó 'achterkamertjespolitiek'?

Oppositie wil uitleg premier over Donner

DEN HAAG -  De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel van premier Mark Rutte weten of het NOS-bericht klopt dat het kabinet toch van plan is minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) kandidaat te stellen voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State.
 
Minister Piet Hein DonnerMinister Piet Hein DonnerFoto: WFA / Bart Maat
PvdA-leider Job Cohen vroeg donderdagavond om uitstel van de stemmingen in de Kamer die hiermee te maken hebben. Maar de regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartner PVV en de SGP blokkeerden dit.

Cohen kreeg steun van de SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor zijn verzoek om een snelle reactie van het kabinet en uitstel van de stemmingen.

Donner wordt al een tijd genoemd als de kandidaat om over te stappen naar het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Eerder op de dag wilde Rutte tijdens een debat hier niet op ingaan. PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat Donner daar geen vicepresident kan worden, omdat hij dan zou moeten adviseren over wetten waar hij zelf verantwoordelijk voor is geweest.

Voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet heeft „alle berichten over voordrachten” donderdagavond „geheel niet juist” genoemd. Verbeet is erover door premier Mark Rutte gebeld, zei ze. 

Bron: De Telegraaf, 14-10-11  

UPDATE 01-07: Zo horen we het ook eens van een 'ander', maar wél een insider: 'Politici stellen té vaak eigen belangen voorop'... En dát wisten wij al lang.

Hillen boos op Kamer

AMSTERDAM -  Minister van Defensie Hans Hillen haalt uit naar zijn collega's in de Tweede Kamer.
 
Hillen.Hillen.Foto: Serge Ligtenberg
 
De Defensieminister zegt in een interview dat zaterdag in De Telegraaf verschijnt, dat politici te vaak de eigen belangen voorop stellen. Bij de krijgsmacht gaat dat er volgens hem heel anders aan toen. Het vertrouwen dat hij van de militairen krijgt, is hem dan ook veel meer waard dan dat van zijn collega's. Ook zegt Hillen dat hij het slachtoffer is van politieke afrekeningen van links.  
 
Bron: De Telegraaf, 01-07-11

UPDATE 12-06: De bezuinigingen komen ten laste van de minder bedeelden, zoasl altijd en ook veel PVV stemmers zijn daarbij. 

PVV'ers negatief over bezuinigingen kabinet

DEN HAAG -  PVV-kiezers zijn negatiever over de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet dan de achterban van VVD en CDA. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt zondag dat 52 procent van de PVV'ers de plannen negatief beoordeelt, tegen 32 procent van de CDA-stemmers en 21 procent van de VVD-aanhang.
 

Waar de achterban van VVD en CDA vooral positief is over de ingeslagen weg, beoordelen kiezers van de linkse oppositiepartijen de aangekondigde bezuinigingen hoofdzakelijk negatief. Het leidt volgens de opiniepeiler niet tot grote verschuivingen op het politieke toneel. CDA en PVV leveren vergeleken met de vorige peiling beide een zetel in. De PVV staat daardoor op 26 en het CDA op 13 zetels in de peiling. Voor de VVD verandert er niets; de partij blijft staan op 32. SP en GroenLinks krijgen er eentje bij en komen uit op respectievelijk 22 en 10 zetels. De SP passeert daardoor de PvdA, die op 21 zetels blijft staan.

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag. Als deelnemers de vraag voorgelegd krijgen op wie ze nu zouden stemmen, zien ze eerst hun oude keus voor zich. Zo worden de veranderingen in stemgedrag per individu geregistreerd.

Bron: De Telegraaf, 12-06-11 

Het Kabinet is dus nu afhankelijk van de steun van de SGP zetel in de Eerste Kamer... even doordenken? De SGP die 'fundamentalistisch' genoemd kan worden, die 'gedoogt' dus en werkt dan samen met de ándere gedoogpartner, de PVV? En die partij is zó tegen 'fundamentalisme' van de islam... dat fundamentalisme IS ook afschuwelijk of het nu de islam, het christen- of jodendom is of welk geloof dan ook... 'dom'... maar verwijt de pot de ketel nu niet dat hij zwart ziet...? Tja het kán politiek verkeren... in de achterkamertjes...

Coalitiepartijen redden het niet in de Eerste Kamer

© ANP

Coalitiepartijen VVD en CDA hebben samen met hun gedoogpartner PVV bij de Eerste Kamerverkiezingen geen meerderheid behaald. De 3 partijen kwamen vandaag samen tot 37 van de 75 zetels. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag.

Het kabinet zal daarom bij het uitvoeren van zijn plannen steeds moeten zoeken naar de steun van andere partijen in de Senaat. Het hoopt daarbij vooral op de steun van de SGP, die op een groot aantal terreinen het kabinetsbeleid kan ondersteunen.

Woensdag maakt de Kiesraad de officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen bekend.

Beïnvloeden
De uitslag maakt duidelijk dat de partijen de afgelopen tijd volop in de weer zijn geweest met hun Statenleden om de zetelverdeling te beïnvloeden. Onder meer in de provincies Zuid-Holland, Limburg en Flevoland brachten Statenleden een tactische stem uit.
 
Uiteindelijk wijkt de uitslag enigszins af van de verwachtingen op basis van de Statenverkiezingen. D66 behaalt een zetel minder, de SP eentje meer.

Ongeldige stem
Een Statenlid van de D66-fractie in Noord-Holland heeft een ongeldige stem uitgebracht door niet met rood potlood te stemmen. De fractie van D66 verliet de vergadering direct nadat commissaris van de koningin Johan Remkes de uitslagen van Noord-Holland had voorgelezen. Onduidelijk is welk Statenlid de ongeldige stem heeft uitgebracht.

D66-lijsttrekker Roger van Boxtel gaat bellen met de Kiesraad om protest aan te tekenen tegen het ongeldig verklaren van de stem op zijn partij in Noord-Holland. Een Statenlid van die provincie had per abuis met een blauwe pen gestemd in plaats van met het verplichte rode potlood. Volgens Van Boxtel is het 'te bizar voor woorden' dat hij een senaatszetel mist door de kleur van een potlood.

(ANP/Redactie) 23/05/11 16u33, AD, 23-05-11


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: