2302 keer bekeken

SLACHTOFFERS en slachtofferhulp: spreekrecht slachtoffer bij proces uitgebreid

 • donderdag 09 februari 2023 @ 00:19
  #15
  reactie op (#14) herman_dad

  Goedemorgen, SPREEKRECHT SLACHTOFFERS BIJ RECHTZAKEN: SPREEKRECHT GOED VOOR SLACHTOFFERS. Voor hen is het en zal ook altijd blijven zeer moeilijk en zij hebben ten allen tijde levenslang in die zin... Maar om zich te uiten tijdens de rechtzaak kan nog enigszins helpen in de verwerking?

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP    NOS Nieuws•Dinsdag, 20:35

  Spreekrecht goed voor slachtoffers: 'Moeilijk, maar de moeite waard'

  • Remco Andringa reacteur Politie en Justiti

  Het spreekrecht pakt positief uit voor slachtoffers, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek. Slachtoffers voelen zich er door gesterkt en gehoord, al gaan rechters in de praktijk nogal verschillend om met het spreekrecht.

  Sinds 2016 mag een slachtoffer tijdens een strafzitting zijn of haar verhaal doen in de rechtszaal. Slachtoffers mogen bijvoorbeeld zeggen wat ze van de verdachte denken en wat zij een gepaste straf vinden.

  Het leidde de afgelopen jaren tot discussies of het spreekrecht niet te ver gaat en of slachtoffers er echt baat bij hebben. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Universiteit Leiden deden daarom onderzoek naar de ervaringen en effecten.

  Serieus genomen

  Door hun zegje te doen in de rechtszaal, voelen slachtoffers zich erkend en serieus genomen. "Het spreekrecht wordt gezien als moeilijk, maar wel de moeite waard", schrijven de onderzoekers.

  Het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden is ingevoerd in 2005. Aanvankelijk mochten zij alleen vertellen over de persoonlijke gevolgen van een misdrijf. In 2016 werd het spreekrecht uitgebreid. Sindsdien mogen slachtoffers ook vrijuit hun mening verkondigen over bijvoorbeeld de verdachte en de strafeis.

  Ongeveer de helft van de slachtoffers spreekt over de onderwerpen die tijdens het spreekrecht aan de orde mogen komen. Maar ze vertellen vooral over de impact die het misdrijf op hen heeft. Daarmee hopen ze de verdachte te raken of invloed te hebben op de uitspraak.

  Opvallend is dat rechters nogal verschillend omgaan met het spreekrecht. Sommige rechters staan toe dat slachtoffers spullen meenemen om te laten zien, of de verdachte vragen hen aan te kijken. Andere rechters stellen zich formeler op.

  Waar de ene rechter na afloop reageert op het spreekrecht, doet de ander dat helemaal niet. Ook wordt het spreekrecht niet altijd aangehaald in vonnissen.

  Worsteling voor rechters

  Voor slachtoffers is empathie van de rechter van groot belang, constateren de onderzoekers: "Een ongeïnteresseerde reactie heeft een grote impact."

  Rechters worstelen soms met felle bewoordingen van slachtoffers of nabestaanden, blijkt uit het onderzoek. Niet voor iedere rechter is duidelijk waar de grens ligt.

  De onderzoekers vinden dat de rechtspraak meer aandacht moet besteden aan wat wel en niet mag binnen het spreekrecht en hoe rechters zouden moeten reageren.

  Emotioneel herstel

  Een belangrijk doel van de uitbreiding in 2016 was bijdragen aan het "emotioneel herstel" van slachtoffers. Onbelemmerd spreken kan volgens het rapport inderdaad helpen bij de verwerking, en erkenning bieden van het leed dat slachtoffers is aangedaan.

  Al hangt de mate van tevredenheid ook af van hoe het zaak verder verloopt. Wie niet gelukkig is met de uitspraak of de manier waarop een verdachte reageert, is vaak ook minder tevreden over het spreekrecht.

  Veel slachtoffers vinden het moeilijk wanneer een verdachte geen sjoege geeft. De onderzoekers vragen zich dan ook af wat het gevolg is, als verdachten straks verplicht aanwezig moeten zijn bij het spreekrecht.

  "Slachtoffers vinden het vervelend als de verdachte niet aanwezig is, maar een negatieve reactie of het uitblijven van een reactie heeft ook effect op het slachtoffer", schrijven ze.

  Advocaten waren bezorgd dat verdachten bij voorbaat schuldig zouden worden verklaard en mogelijk zwaarder zouden worden gestraft. Dit is niet expliciet onderzocht, maar volgens het rapport zijn er geen aanwijzingen dat dit op een "onwenselijke wijze" gebeurt.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-02-09 00:24:07
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 29 december 2022 @ 00:04
  #14
  reactie op (#12) herman_dad

  Goedemorgen, SPREEKRECHT SLACHTOFFERS BIJ RECHTZAKEN, SINDS ENKELE JAREN, MAAR ADVOCATEN ZIJN BEZORGD EN KRITISCH bij een uitbreiding DAAROVER? Later in het jaar wordt nóg een stap gemaakt: verdachten worden dan verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers en nabestaanden van hun spreekrecht gebruikmaken. Ook mogen slachtoffers spreken op zittingen waar bepaald wordt of tbs'ers uitbehandeld zijn.

  Zie de clubs: http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ of: http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of: http://justittieledwalingen.clubs.nl/ - 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS    NOS Nieuws•Vandaag, 07:45

  Spreekrecht: steeds grotere rol voor slachtoffers, advocaten kritisch

  • Remco Andringa  redacteur Politie en Justitie

  • Mattijs van de Wiel  verslaggever\

  Het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven wordt komend jaar opnieuw uitgebreid. Per 1 januari mag ook stief- en pleegfamilie in de rechtszaal het woord voeren.

  Later in het jaar wordt nóg een stap gemaakt: verdachten worden dan verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers en nabestaanden van hun spreekrecht gebruikmaken. Ook mogen slachtoffers spreken op zittingen waar bepaald wordt of tbs'ers uitbehandeld zijn.

  De uitbreiding van het spreekrecht is onderdeel van het kabinetsbeleid om slachtoffers en nabestaanden een duidelijker stem te geven. Maar hoe bevalt het spreekrecht eigenlijk? Hebben slachtoffers en nabestaanden er echt baat bij? En wat betekent het voor verdachten?

  "Vaak horen we terug dat het spreekrecht een slachtoffer helpt", zegt Tobias Stijns van Slachtofferhulp Nederland. Hij begeleidt mensen die in de rechtszaal willen verwoorden wat een misdrijf met hen heeft gedaan. "Ze leven vaak naar dit moment toe. Ze hebben het idee dat ze worden gehoord door de rechters en dat ook de verdachte hoort wat ze te zeggen hebben. Dat helpt hen bij de verwerking."

  Sharmayne de Randamie vertelde onlangs in de rechtszaal over het verlies van haar partner Jergé Hoefdraad, die werd neergeschoten op een feest. Zij maakte gebruik van haar spreekrecht.

  2:15 Zie video in oorspronkelijke artikel

  Sharmayne wilde in de rechtbank vertellen wat de dood van haar man voor haar gezin betekent

  Toch wordt ook betwijfeld of het wel zo helend is om je zegje te doen in de rechtszaal. "Uit eerder onderzoek is niet gebleken dat mensen er beter van werden", zegt Maarten Kunst, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden. Maar, tekent hij daar gelijk bij aan: dat onderzoek is tot dusver beperkt.

  "Ik kan me voorstellen dat er een groep is die er baat bij heeft", zegt Kunst. "Tegelijkertijd is de setting van een rechtszaal wel heel anders dan thuis aan de keukentafel of de behandelkamer van de psycholoog. De aanloop naar het spreekrecht kan stress geven. De vraag is of je dat opzij kunt zetten en er toch een prettig gevoel aan over kunt houden."

  Er zijn ook slachtoffers die hopen dat hun verklaring tot een hogere straf leidt. "Het is maar zeer de vraag of dat zo is", zegt Kunst. "Je kan het gevoel hebben dat iedereen heeft geluisterd, maar de uitkomst kan toch tegenvallen."

  Dat ook stief- en pleegfamilie het woord mag voeren, is een jarenlange wens van de Tweede Kamer. Aanleiding was de zaak van de dood van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Den Bosch. Haar stiefmoeder en stiefzus mochten van de rechtbank niet spreken, omdat dit wettelijk niet was toegestaan. Het gerechtshof gaf later toch akkoord.

  De afgelopen jaren is het spreekrecht steeds verder uitgebreid. Waar slachtoffers zich aanvankelijk alleen mochten uitlaten over de gevolgen van een misdrijf, mogen ze sinds 2016 vrijwel alles zeggen wat ze willen. Ze mogen verdachten aanspreken, hen schuldig verklaren en vertellen welke straf zij passend vinden.

  Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten staat het spreekrecht op gespannen voet met het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Een rechter moet nog oordelen, maar in de ogen van het slachtoffer is de verdachte wel degelijk de dader. De verdachte wordt dus vaak ook in die bewoordingen toegesproken.

  Dat is vooral problematisch als de verdachte ontkent, zegt Geertjan van Oosten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. "Het past niet dat iemand zich met een heel emotioneel betoog richt tot degene die in zijn ogen de dader is, terwijl de verdachte niet meer kan zeggen dan: 'Ik was het niet die u dit heeft aangedaan'. Dat zorgt voor heel ongemakkelijke situaties."

  Soms grijpt de rechtbank in, zoals in de zaak van de Almelose kruisboogschutter. Hij werd door nabestaanden een monster en losgeslagen beest genoemd, wat de rechters te ver ging.

  Twee fasen

  De advocatenorde ziet wel wat in een 'tweefasenproces', waarbij de rechter eerst beoordeelt of een verdachte schuldig is en daarna bepaalt welke straf er opgelegd moet worden. Pas in die tweede fase zouden slachtoffers het woord moeten krijgen.

  De rechtspraak, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland zijn tegen zo'n systeem. Rechtszaken zouden alleen maar langer gaan duren, vrezen zij. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen, vindt ook minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Hij besloot daarom deze maand dat er geen tweefasenproces komt. Volgens de minister zijn rechters professioneel genoeg om zich in de schuldvraag niet te laten beïnvloeden door wat een slachtoffer zegt.

  Advocaat Van Oosten is daar niet zeker van. "We hebben goede rechters, maar je loopt toch een risico." Hij benadrukt dat de verdachte centraal moet blijven staan in een rechtszaak en niet het slachtoffer.

  Dat laatste valt volgens Slachtofferhulp Nederland nog steeds wel mee, ondanks de aangekondigde uitbreidingen. Tobias Stijns: "Een strafzaak duurt soms wel drie dagen en een slachtoffer mag dan 10 minuten spreken. Waar hebben we het dan over?"

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 20 november 2019 @ 00:24
  #13
  reactie op (#12) herman_dad

  Goedemorgen, MEER BEGELEIDING VOOR SLACHTOFFERS VAN ERNSTIGE MISDRIJVEN. Er wordt door het ministerie daarvoor zelfs extra geld uitgetrokken. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Reklame voor een goed doel: 

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facties.kwf.nl%2Ffundraisers%2Fjo

  ====================================================================

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • VANDAAG, 07:32

  Meer begeleiding voor slachtoffers van ernstige misdrijven.

   ANP

  Er komen meer slachtoffercoördinatoren om mensen te ondersteunen die getroffen zijn door een misdrijf. Minister Dekker voor Rechtsbescherming geeft het Openbaar Ministerie daar extra geld voor, laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

  Nu zijn er al zo'n veertig coördinatoren die slachtoffers en nabestaanden bijstaan. Ze vormen de schakel tussen de slachtoffers en de officier van justitie die de strafzaak tegen de dader voert. Slachtoffers kunnen bij de coördinator terecht met vragen en ze worden er geholpen bij het opstellen van een slachtofferverklaring die voorgelezen kan worden op de zitting.

  Daarnaast geven ze informatie over de rechten die betrokkenen hebben. Ook kunnen ze hen doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland.

  Impact bepalend

  Het gaat daarbij tot nu toe om slachtoffers van ernstige misdrijven als moord, doodslag of zedenmisdrijven. Dekker wil dat uitbreiden tot andere misdrijven die veel impact hebben op de getroffenen, zoals mishandeling of een inbraak waarbij het slachtoffer thuis is.

  Het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland hebben een gezamenlijke proef gedaan met meer persoonlijk contact met slachtoffers van deze misdrijven. Volgens Dekker was de evaluatie van die proef positief.

  De uitbreiding gaat volgend jaar beginnen. Uiteindelijk wordt het aantal slachtoffercoördinatoren verdubbeld tot tachtig fulltime-banen.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zondag 16 september 2018 @ 00:16
  #12
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgen, EERDERE 'PLICHT' VERDACHTE OM NAAR SLACHTOFFERS TE LUISTEREN, door rechters zelf nu ONVERSTANDIG GEACHT. Inderdaad, het is zo, er zou een 'nog niet veroordeelde verdachte'of zelf naar later blijkt onschuldige terecht kunnen staan en die wordt dan al  'gestraft' met een naar later blijkt onterechte achtergrond? 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Rechters: onverstandig om verdachte verplicht te laten verschijnen

  VANDAAG, 11:14

  BINNENLAND

  ANP

  De Raad voor de rechtspraak ziet niets in het plan van minister Dekker voor Rechtsbescherming, om verdachten van ernstige misdrijven verplicht bij een strafzitting te laten verschijnen als een slachtoffer gebruikmaakt van zijn of haar spreekrecht.

  Dekker denkt dat de aanwezigheid van de verdachte ertoe kan bijdragen dat een slachtoffer zich serieus genomen voelt, maar de Raad voor de rechtspraak vindt het plan niet verstandig.

  De Raad zegt de "ontwikkeling om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken" een goed idee te vinden, maar dat de zogenoemde verschijningsplicht niet altijd in het belang is van het slachtoffer en indruist tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is tot een rechter anders heeft beslist.

  Alvast 'straffen'

  "Het spreekrecht is niet bedoeld om het slachtoffer in de gelegenheid te stellen een verdachte de les te lezen en alvast te 'straffen'", schrijft voorzitter Frits Bakker van de Raad in een advies aan de minister. "Maar bovenal is niet gezegd dat het slachtoffer het direct toespreken van de verdachte op prijs stelt. Ook is niet gezegd dat alle slachtoffers willen spreken in aanwezigheid van de verdachte."

  Bovendien kan een rechter nu ook al besluiten dat een verdachte verplicht bij de zitting moet zijn. "Dit stelt de rechter in staat maatwerk te leveren. Een verschijningsplicht is daarom niet alleen onwenselijk, maar ook overbodig", vindt de Raad.

  Uitgangspunten

  Mocht de minister de verschijningsplicht toch doorzetten, dan wil Bakker dat de rechter bepaalt welke gevolgen het voor een verdachte heeft als deze niet verschijnt. Dat moet uitdrukkelijk in de wet komen te staan. "De Raad verwacht dat de gerechten daar samen uitgangspunten voor zullen ontwikkelen."

  BEKIJK OOK

  Unieke waarschuwing rechters en OM: 'Rechtspraak wordt uitgehold'

  Dekker: verdachten verplicht op zitting

  Deel dit artikel: 

  Gewijzigd op 2019-11-20 00:20:46
  handtekeningafbeelding
 • maandag 02 juli 2018 @ 01:05
  #11
  reactie op (#10) herman_dad

  Goedemorgen, VANAF 2021 MOETEN SLACHTOFFERS HUN RECHTZAAK, de voortgang daarvan 'online kunnen inzien'. Het zou een verbetering voor de slachtoffers kunnen zijn, maar ook voor anderen wellicht weer die het kunnen 'hacken'? 

  Zie en lees verdre art. van NU.nl (bron)

  Maandag 02 juli 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  'Slachtoffers strafzaken moeten voortgang zaak in 2021 online kunnen inzien' 

  Foto: ANP

  Gepubliceerd: 29 juni 2018 19:47 Laatste update: 29 juni 2018 20:35

  Slachtoffers in strafzaken moeten in een online omgeving kunnen zien hoe hun zaak ervoor staat. Dat is een van de manieren waarop het kabinet het strafrecht wil digitaliseren.

  De eerste versie van die omgeving moet vanaf 2019 in werking zijn getreden, hebben ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In 2021 moet het portaal in werking zijn.

  Het kabinet wil het strafrecht digitaliseren om zaken sneller af te handelen. Naast het online slachtofferportaal moeten alle processen-verbaal vanaf 2021 digitaal in het dossier zitten. Ook moet beeld en geluid op een goede manier in het dossier opgenomen kunnen worden.

  Het kabinet heeft 295 miljoen euro beschikbaar gesteld om het strafrecht te digitaliseren. Uiteindelijk moet geen enkel processtuk meer op papier komen, maar moet alles digitaal beschikbaar worden.

  In april werd bekend dat minister Dekker de digitalisering van de rechtspraak vanwege "zeer ernstige problemen" stillegt. De kosten voor dat project, dat jaren in beslag nam, zijn opgelopen tot 220 miljoen euro.

  Door: ANP/NU.nl 1 reactie  

  Lees meer over: 

  strafrecht

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 22 februari 2018 @ 07:11
  #10
  reactie op (#9) herman_dad

  Goedemorgen, 'verdachten' verplicht naar slachtoffers te luisteren? 'Verschijningsplicht' voor verdachten wettelijk vastleggen wil de minister. MAAR een algemeen aangenomen feit,... zolang men 'verdachte' is, en nog geen uitspraak van de rechter (en ook dát is soms een dwaling zoals we weten) is het recht van de 'verdachte' weer in het geding als hij/zij niet naar de rechtzaak wil komen? Wat vindt u, leden en lezers hier, daarvan? 

  Zie en lees verder art. op NU.nl (bron)

  Donderdag 22 februari 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  Dekker wil verdachten verplichten naar slachtoffers te luisteren 

  Foto: ANP

  Gepubliceerd: 22 februari 2018 03:49 Laatste update: 22 februari 2018 04:33

  • Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil met nieuwe wetgeving de positie van het slachtoffer in het strafproces versterken. 

  "Slachtoffers, zeker van gewelds- of zedenmisdrijven, willen gehoord worden bij de rechter én door de dader. Daarom voer ik voor daders een verschijningsplicht in", zegt hij in de Volkskrant.

  Volgens Dekker hebben we heel lang te weinig oog gehad voor het slachtoffer. Het is hem een doorn in het oog dat een gedetineerde de mogelijkheid heeft 'op cel te blijven', op het moment dat een slachtoffer zijn spreekrecht gebruikt. "Dat vind ik gek. Daarom maak ik daar een einde aan", zegt hij.

  De minister stuurt donderdag zijn Meerjarenagenda Slachtofferbeleid naar de Tweede Kamer. "Met de maatregelen die ik nu aankondig, verbeter ik hun positie", aldus Dekker.

  Door: ANP

  Lees meer over: 

  Justitie Sander Dekker

  Gewijzigd op 2018-05-31 08:24:12
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 18 maart 2016 @ 00:39
  #9
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, slachtoffers van strafbare feiten krijgen meer rechten. Ze krijgen straks meteen juridisch advies en meer informatie over bescherming, schadevergoeding en het verloop van de aangifte. Dat gebeurt dan al bij hun eerste contact met politie of het Openbaar Ministerie.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4265075/2016/03/17/Slachtoffer-van-misdrijf-krijgt-meer-rechten.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/

   

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 02 december 2015 @ 00:26
  #8
  reactie op (#7) herman_dad

  Goedemorgen, als slachtoffers, nabestaanden zal je dit maar overkomen: De rechtbank in Den Bosch heeft de nabestaanden van de vermoorde Juliette Bouhof (17) uit het Brabantse Geldrop excuses aangeboden na een pijnlijke misser. De voorzitter vroeg dinsdag tijdens een zitting of het vorig jaar gedode meisje zelf in de zaal zat. Volgens de familie is dat al de tweede keer. Het hof zweert dat deze fout niet meer wordt gemaakt.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4199325/2015/12/01/Hof-maakt-pijnlijke-misser-in-zaak-Juliette-Bouhof.dhtml

  http://www.ad.nl/ad/nl/5585/Home/707973960/Rechtszaken/actua/index.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/ 

  .

  handtekeningafbeelding
 • maandag 26 oktober 2015 @ 06:14
  #7
  reactie op (#6) herman_dad

  Goedemorgen, het is vorig jaar ruim zestig keer gebeurd dat slachtoffers van zware misdrijven en nabestaanden te laat op de hoogte zijn gesteld dat de dader uit de gevangenis is. Dat blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Informatiepunt Detentieverloop. Die organisatie informeert slachtoffers als de dader verlof krijgt, ontsnapt of vrijkomt.

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4170569/2015/10/25/Slachtoffers-horen-te-laat-over-vrije-dader.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/ 

  .

  Gewijzigd op 2015-12-02 00:22:45
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 20 november 2014 @ 07:12
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, het OM gaat slachtoffers van misdrijven bellen als de dader(s) vrijkomen, zodat zij altijd op de hoogte zijn? Kan goed zijn vaak, maar ook weer angst bij slachtoffers extra oproepen?

  Zie art. uit AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3794317/2014/11/20/OM-belt-als-dader-vrijkomt.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/  - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - 

  Gewijzigd op 2018-06-05 10:45:22
  handtekeningafbeelding