1524 keer bekeken

VREEMDELINGENDETENTIE. Ook in de Antillen.

 • donderdag 22 april 2021 @ 07:21
  #10
  reactie op (#9) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg:  HET VASTZETTEN VAN ILLEGALE VREEMDELINGEN (B.V. UIT MAROKKO) LEIDT NIET TOT VRIJWILLIGE TERUGKEER.... neen want een aantal landen NEEMT NIET TERUG, dat wisten we toch van te voren?! Maar ja DE politiek weer.... nadenken??  

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  Detentiecentrum Kamp Zeist PETER HILZ / HH

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 00:01

  Vastzetten van illegale vreemdeling leidt niet tot vrijwillige terugkeer

  Het opsluiten van migranten is nauwelijks effectief, het leidt er zelden toe dat mensen uit zichzelf teruggaan naar hun land van herkomst. In 2019 ging maar 15 procent van de mensen die werden vastgezet, uit zichzelf terug, meldt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). In totaal werden er tussen 2015 en 2019 12.522 mensen vastgezet in de detentiecentra voor vreemdelingen.

  Het doel van de opsluiting is om migranten te laten vertrekken, het liefst zelfstandig, desnoods gedwongen via uitzetting. Dat laatste is lastig omdat herkomstlanden vaak niet willen meewerken aan gedwongen terugkeer.

  Op verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol van Vreemdelingenzaken deed het adviesorgaan onderzoek naar uitzettingen in de periode van 2015 tot 2019. Sinds 2015 kan de Dienst Terugkeer en Vertrek vreemdelingen vast laten zetten om ze ertoe te bewegen Nederland te verlaten.

  In de onderzochte periode liep het aantal opgesloten migranten fors op. In 2015 waren het er 1999, vier jaar later 3729. Dat vastzetten mag niet zomaar, er moet wettelijk gezien een reëel uitzicht zijn op vertrek. De goedkoopste oplossing is als mensen zelfstandig vertrekken, dus niet onder begeleiding van de marechaussee.

  Dublin-claimanten snelst uitzetbaar

  Uit dossieronderzoek en gesprekken met mensen uit de sector blijkt dat zogenoemde Dublin-claimanten vaak wel worden uitgezet. Dublin-claimanten zijn asielzoekers die zich eerst in een ander Europees land, het land van aankomst, hebben laten registreren. EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat een migrant terug wordt genomen door het eerste land waar hij of zij, als dat bekend is, Europa is binnengekomen.

  Maar dat mechanisme is geen garantie dat deze mensen niet meer terugkomen naar Nederland. Want ook andere Europese landen lukt het nauwelijks om deze mensen terug te krijgen naar hun land van herkomst, constateert de ACVZ.

  Goede samenwerking

  Ook migranten uit landen waar goed mee wordt samengewerkt, besluiten soms terug te gaan naar hun vaderland. Dat geldt bijvoorbeeld voor Albanezen. Zij vormen met 14 procent de grootste groep in de vreemdelingendetentie. In 2016 is met Albanië afgesproken dat Nederland Albanezen op speciale overheidsvluchten terug mag sturen.

  Voor de rest is de slagingskans van uitzetten afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling. Bijna alle Albanezen gaan aantoonbaar terug naar hun land vanuit detentie. In het geval van Marokkanen en Algerijnen gebeurt dat maar bij een op de tien.

  Dit heeft met de medewerking van de migranten zelf en de landen van herkomst te maken. Met Albanië zijn daar afspraken over gemaakt, met Marokko lukt dat nog altijd niet. De ACVZ adviseert dan ook om meer in te zetten op goede relaties met herkomstlanden.

  Andere middelen nodig

  Of iemand uiteindelijk vertrekt is vooral afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het vreemdelingenbeleid heeft daar nauwelijks invloed op, stelt de ACVZ. Het adviesorgaan ziet andere mogelijkheden om met lichtere maatregelen terugkeer te stimuleren, zoals een meldplicht.

  Als vastzetten echt noodzakelijk is, moet de migrant vooral worden gestimuleerd om alsnog zelfstandig te vertrekken.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 03 april 2021 @ 01:01
  #9
  reactie op (#8) herman_dad

  Goedemorgen, Raad van State: LANGDURIG OPSLUITEN 3 ILLEGALE Marokkanen voor uitzetting kan niet, dus moeten worden vrijgelaten. Betrokkenen zaten in Vreemdelingendetentie ivm hun uitzetting naar Marokko maar dit land.... neemt ze niet terug. 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 17:28 • AANGEPAST GISTEREN, 18:44

  Raad van State: Nederland kan Marokkaanse vreemdelingen niet vasthouden

  Onder meer in dit complex op Schiphol worden vreemdelingen vastgezet ANP

  Marokkaanse vreemdelingen kunnen niet meer worden vastgehouden terwijl zij wachten op uitzetting naar Marokko. Er is op dit moment geen zicht op uitzetting naar dat land binnen een redelijke termijn, terwijl dat wel een voorwaarde is voor detentie, oordeelde de Raad van State in drie zaken.

  De uitspraak volgde op een hoger beroep van drie Marokkaanse mannen tegen een besluit van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid van eind 2020 om hen in bewaring te stellen. Dat deed de staatssecretaris om er zeker van te zijn dat ze naar Marokko konden worden uitgezet.

  Uitzetting

  Maar voor er sprake is van uitzetting, moeten ze eerst een tijdelijk reisdocument krijgen van de Marokkaanse autoriteiten. Marokko heeft al sinds 2020 niet meer zo'n zogenoemd laissez-passer afgegeven.

  Een van de mannen zou al sinds 2008 op het reisdocument van de Marokkaanse autoriteiten wachten. De staatssecretaris heeft al meerdere keren navraag gedaan, maar dat leidde niet tot afgifte.

  Omdat de staatssecretaris niet weet wanneer de situatie verbetert, oordeelde de hoogste bestuursrechter dat er voor de drie Marokkanen geen zicht is op uitzetting naar Marokko binnen een redelijke termijn. Ze moeten dus per direct worden vrijgelaten.

  Detentiecentrum

  Justitie zegt zich daaraan te houden. De betekent dat de deuren van het detentiecentrum worden opengezet en de mannen zelf mogen kiezen waar ze naartoe gaan, stelt een woordvoerder van justitie.

  Deze drie mannen, zonder paspoort, werkten niet mee aan hun uitzetting. Ook andere vreemdelingen in dezelfde situatie kunnen hun voordeel doen met het oordeel van de raad van State. Er zitten zo'n tachtig vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit in vreemdelingenbewaring. Justitie zoekt uit of zij nu ook moeten worden vrijgelaten.

  Of het oordeel gevolgen heeft voor vreemdelingen uit andere landen dan Marokko, is onbekend.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 31 maart 2020 @ 00:24
  #8
  reactie op (#7) herman_dad

  Goedemorgen, AANTAL VREEMDELINGEN VRIJGELATEN uit detentie, vanwege CORONA gevaar. Zij kunnen toch niety snel worden uitgezet omdat veel landen b uiten de EU de grenzen hebben gesloten. Nieuwe asielzoekers: Kabinet vangt nieuwe asielzoekers op in kazerne Defensie vanwege coronavirus

  CORONA: 

  Kortheidshalve ziet u het volledige overzicht even zelf verder op club http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ HIEROVER....!!

  Het zou hetzelfde artikel zijn.

  Dank en voor alle vele bezoekers hier op de nieuwsclubs, ook hier kunt u uw mening of inzicht geven in het forum!! Gratis aanmelden als 'gewoon' lid is al voldoende, of stemmen op de polls bijvoorbeeld?

  Zie nog meer op:

  ZIE VERDER OOK de andere nieuwsclubs: Leden endagelijks terugkerende bezoekers, zie ook eens de andere nieuwsclubs, hier op clubhome genoemd? B.v.: http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ of: http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of: http://europese-unie.clubs.nl/ of http://justittieledwalingen.clubs.nl/ -  Dank!

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 17:00

  Vreemdelingen vrijgelaten uit detentie vanwege coronacrisis

  Nederland heeft een aantal mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie omdat ze vanwege de wereldwijde coronacrisis niet snel kunnen worden uitgezet. Ze mogen op juridische gronden niet langer worden vastgehouden.

  De uitzetting van vreemdelingen die hier niet langer mogen blijven, verloopt moeizaam doordat veel landen hun grenzen hebben gesloten. Er is dus vaak geen zicht op "uitzetting op een redelijke termijn", wat juridisch wordt vereist om hen in bewaring te houden.

  Hoeveel mensen zijn vrijgelaten uit de vreemdelingenbewaring is onbekend. Wel laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten dat er op 31 januari 460 mensen in vreemdelingendetentie zaten en nu zo'n 330.

  Reisdocumenten

  Niet iedereen wordt vrijgelaten, omdat in sommige gevallen een vreemdeling nog wel kan vertrekken. Bijvoorbeeld als hij of zij geldige reisdocumenten heeft en als er nog vluchtmogelijkheden zijn naar het betreffende land.

  Per geval wordt een afweging gemaakt of iemand in bewaring moet blijven. Wie wordt vrijgelaten, komt in principe op straat te staan. Een andere optie is om de vreemdeling tijdelijk naar een asielzoekerscentrum of de 'noodonderdaklocatie' in de provincie Groningen te sturen.

  Vreemdelingen die een straf moeten uitzitten, blijven in bewaring. Dat geldt ook voor asielzoekers die in hun land van herkomst verdacht worden van een misdrijf en overlastgevende vreemdelingen.

  Vreemdelingen-advocaat Martijn Spapens heeft geprobeerd via de rechtbank de vrijlating af te dwingen van een Marokkaanse cliënt in vreemdelingenbewaring. Maar de rechter oordeelde vandaag dat het sluiten van het luchtruim maar een tijdelijke belemmering is, die "niet meebrengt dat het zicht op uitzetting naar Marokko thans ontbreekt". De rechter sluit overigens niet uit dat het oordeel op een ander moment anders kan zijn, vanwege de snelle ontwikkelingen.

  Noodonderdak

  Onder de mensen die zijn vrijgelaten uit vreemdelingendetentie zijn zeker tien 'Dublin-claimanten'. Dat zijn vreemdelingen die al eerder ergens anders in Europa zijn geregistreerd of asiel hebben aangevraagd.

  Zij komen in principe niet in aanmerking voor behandeling van hun asielprocedure in Nederland en moeten terug naar dat eerste land. Omdat zij wel recht hebben op onderdak is dat voor hen wel geregeld.

  De tien zijn overgeplaatst naar de noodonderdaklocatie in een kazerne in het Groningse Zoutkamp. Daar kunnen sinds twee weken asielzoekers terecht die niet meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen aankloppen. Dat is dicht vanwege de coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag zaten in de noodonderdaklocatie 130 vreemdelingen.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 27 februari 2020 @ 00:29
  #7
  reactie op (#6) herman_dad

  Goedemorgen, MEDEWERKERS UITZETCENTRUM ROTTERDAM AIRPORT GESCHORST WEGENS MOGELIJK EXCESSIEF GEWELD tegen een 'asielzoeker die op uitzetting zat te wachten'.  

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Een medewerker van het uitzetcentrum in Rotterdam ANP

  NOS NIEUWS • REGIONAAL NIEUWS • VANDAAG, 13:36 • AANGEPAST VANDAAG, 15:53

  Medewerkers uitzetcentrum Rotterdam geschorst, mogelijk excessief geweld

  Vier medewerkers van het detentiecentrum Rotterdam worden verdacht van extreem geweld tegen iemand die daar in bewaring zit. Ze zijn geschorst zolang het onderzoek naar het voorval in januari loopt, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  In Detentiecentrum Rotterdam zitten vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en worden uitgezet.

  Volgens de DJI schopte de man in bewaring tegen celdeur. In een gesprek bedreigde hij een personeelslid met de dood en probeerde hij meerdere medewerkers te schoppen en slaan. Hij werd vervolgens overgebracht naar de isoleercel. Later kreeg de leiding van het detentiecentrum signalen dat de vier medewerkers "disproportioneel geweld" hebben gebruikt, aldus Rijnmond.

  Bureau Integriteit van DJI onderzoekt wat er precies gebeurd is. Totdat dat is afgerond, zijn de vier geschorst.

  Langer onrustig

  Het is langer onrustig in het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport, waar volwassen vreemdelingen (alleen mannen) wachten op hun uitzetting uit Nederland. Eerder dit jaar ging het helemaal mis, meldt Rijnmond. Volgens directeur Roger Pellemans belaagde een "Noord-Afrikaanse groep" het personeel en elkaar. Mogelijk ging de ruzie over drugs die binnen was gesmokkeld.

  Bij dat voorval raakte een aantal medewerkers gewond. "Ontzettend spijtig dat hen dit is overkomen, maar met de meeste personeelsleden gaat het goed. U snapt dat wat er is gebeurd, voor hen heel ingrijpend is. Wat er ook gebeurt, van mijn personeel blijf je af", aldus Pellemans. Hij deed aangifte tegen de veroorzakers van het geweld.

  In maart vorig jaar zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat de situatie in het centrum "soms onbeheersbaar" was. Ook toen werd gezegd dat personeelsleden regelmatig het slachtoffer waren van fysiek geweld. In januari 2019 ontstond een precaire situatie toen tientallen vreemdelingen in opstand kwamen.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Dit is een artikel van Rijnmond.

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 14 januari 2020 @ 00:32
  #6
  reactie op (#5) herman_dad

  Goedemorgen, LANGDURIG OPSLUITEN ASIELZOEKENDE VENEZOLANEN OP CURACAU MENSONWAARDIG. Vinden ook NL Kamerleden, maar zij kunnen daar weinig aan doen.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) 

  Venezolaanse vluchteling In Curaçaose cel DICK DRAYER/NOS

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 18:36

  Kamerleden: langdurig opsluiten Venezolanen in Curaçao mensonwaardig

  Curaçao moet stoppen met de langdurige opsluiting van Venezolaanse migranten die met een beroep op mensenrechtenverdragen hopen op het eiland te kunnen blijven. Dat zeggen Kamerleden van de commissie voor Koninkrijksrelaties na een bezoek aan de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis op Curaçao.

  Daar voerden ze gesprekken met enkele Venezolaanse gedetineerden. Drie Venezolaanse vrouwen die in het vrouwengedeelte van de gevangenis vastzitten wilden een brief overhandigen aan de Kamerleden, maar slaagden daar niet in.

  In totaal zitten acht Venezolanen langer dan zeven maanden vast in de vreemdelingenbewaring van de SDKK-gevangenis.

  Curaçao kent geen asielprocedure en zet Venezolaanse migranten collectief uit, zeggen vreemdelingenadvocaten op het eiland. Diegenen die zich politiek vluchteling noemen en om bescherming vragen op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden vastgezet tot er wordt besloten of zij tijdelijk op het eiland mogen blijven of niet.

  De betrokken Kamerleden hebben begrip voor het ophouden van de Venezolanen voor korte duur en met zicht op uitzetting, voor maximaal veertien dagen. Maar in die gevallen dat het verblijf in de barakken langer gaat duren - zeker als dit een periode van twee maanden overstijgt - kan niet meer worden gesproken van een acceptabele situatie, zeggen ze.

  De medische, sanitaire en privacy-omstandigheden zijn volgens de politici zodanig beperkt dat de situatie mensonwaardig is voor migranten die er langer dan twee maanden zitten. Daarom vragen ze minister Knops om dit tijdens het komende Justitieel Vierlandenoverleg (met Aruba, Curaçao en Sint Maarten) aan de orde te stellen en Curaçao op te roepen om de procedure rond de afhandeling van Venezolaanse vluchtelingen snel te verbeteren. Het overleg begint woensdag in Willemstad.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 20 februari 2018 @ 06:39
  #5
  reactie op (#4) herman_dad

  Goedemorgen, AMNESTIE INTERNATIONAL ZIET WEINIG VERBETERING IN DE VREEMDELINGENDETENTIE... Het staat nog steeds op gespannen voet met de mensenrechten. Maar één oplossing, zie en lees ook hier weer het boek Van Homo sapiens naar homo galacticus, samen op weg... naar één wereld toe zonder landen, grenzen, staten en nationaliteiten zelfs... dan IS ER GEEN VREEMDELINGENWET meer nodig... welke idioot heeft bedacht dat er 'vreemdelingen' zijn op deze AARDE? Juist ja, het krankzinnige INSTITUUT (niet de mens zelf) dat we POLITIEK NOEMEN... Gaat u ook mee daarnaar toe? Vraagt het boek aan ELKE HOMO SAPIENS? (zie clubhome o.a. voor boek)

  Zie en lees verder art. van NU.nl (bron)

  Dinsdag 20 februari 2018 

  Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

  Amnesty ziet weinig verbetering in vreemdelingendetentie 

  Foto: Hollandse Hoogte

  Gepubliceerd: 20 februari 2018 01:56Laatste update: 20 februari 2018 01:57

  • De Nederlandse vreemdelingendetentie staat nog steeds op gespannen voet met de mensenrechten. Dat schrijft Amnesty International. 

  De mensenrechtenorganisatie heeft twee onderzoeksrapporten opgesteld over de maatregel die wordt ingezet om vreemdelingen uit te zetten of te voorkomen dat ze het land binnenkomen.

  Sinds er in 2005 elf vreemdelingen omkwamen bij een brand in een cellencomplex op Schiphol, vraagt Amnesty aandacht voor het detentiebeleid. Er is weinig vooruitgang geboekt, aldus de mensenrechtenorganisatie.

  Een wetsvoorstel voor nieuw detentiebeleid ligt bij de Tweede Kamer.

  Kopie oude wet

  "Hoewel er op onderdelen sprake is van verbeteringen, is de wet op veel punten een kopie van de oude wet en is er nog onvoldoende vooruitgang", schrijft Amnesty.

  Volgens internationale mensenrechtenstandaarden mag vreemdelingendetentie niet gelijkstaan aan een gevangenis, aldus Amnesty. Nederland moet daarom stoppen met vreemdelingen opsluiten in cellen en ze een zinvolle dagbesteding geven, stelt de organisatie.

  Door: ANP

  Lees meer over: 

  Vreemdelingendetentie Amnesty International

  Gewijzigd op 2018-05-17 13:26:21
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 24 januari 2018 @ 07:08
  #4
  reactie op (#3) herman_dad

  Goedemorgen, In de 'strijd' tegen illegalen die naar Frankrijk willen worden militairen ingezet met honden-opsporingsdienst? Zie verder art.: https://www.ad.nl/buitenland/militairen-ingezet-voor-opsporing-illegalen~a44207cb/  of: 

  Militairen ingezet voor opsporing illegalen

  Militairen van de landmacht helpen vanaf maandag de marechaussee bij de opsporing van illegalen die via Nederlandse havens naar Groot-Brittannië proberen te komen.

  Redactie 06-06-16, 07:51 Laatste update: 07-06-16, 03:31 Bron: ANP  

  WE MOETEN IN EUROPA EN JA ZELFS OVER DE GEHELLE WERELD VAN DE ILLEGALENWETGEVINGEN AF, één wereld vormen zonder landen, grenzen en staten, nationaliteiten! (dit voor de politiek en allen die gaan stemmen 15 maart maar vooral landelijke verkiiezingen !!!) Dit alles word uitgelegd in dit boek o.a.: Wat vindt u lezers en leden, geef uw commentaar?! Dank! cool

  Zie (overal verkrijgbaar of via boekensite's op internet) https://www.kirjaboek.nl/proddetail.asp?prod=boek_328

  Van homo sapiens naar homo galacticus
  Homo sapiens

  Van homo sapiens naar homo galacticusHomo sapiens

  Is er nog een kans voor de homo sapiens van de planeet Aarde? Wat moeten we doen om de planeet niet te verliezen? De auteur van het zojuist verschenen boek Van homo sapiens naar homo galacticus geeft zijn kijk op de geschiedenis en de toekomst van de mensheid.
  In dit omvangrijke werk komen onder andere aan bod: historisch perspectief op religie, politiek en rijkdom, het besef dat de mens niet alleen is in dit universum, democratische waarden en normen, en een blik op de toekomst: onder meer infrastructuur, maatschappelijke onderwerpen, werk, school, cultuur en gezondheidszorg.
  Eén Aarde zonder grenzen, nationaliteiten en discriminatie, duurzaam voor iedereen: dat zou de grote taak moeten zijn van de gezamenlijke politiek.
  De auteur vraagt de lezer nadrukkelijk: Samen op weg... Gaat u ook mee? 

  ISBN: 978-94-6008-299-3
  blz.: 489
  Formaat: 17x24 cm

  Levertijd is ongeveer een week
   

  Stuur door naar een vriend of kennis  

   

   

  Gewijzigd op 2020-01-14 00:27:28
  handtekeningafbeelding
 • maandag 11 april 2016 @ 00:57
  #3
  reactie op (#2) herman_dad

  Goedemorgen, het Openbaar Ministerie brengt een actiegroep voor de rechter omdat de groep posters heeft geplakt tegen de bouw van een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. De groep verwijt de bouwer mee te werken aan deportatie.

  Bedrijven die geld verdienen aan het opsluiten en/of deporteren van vluchtelingen zullen aangesproken blijven worden op hun besmette werk

  AAGU

  Zie en lees verder art. AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4279348/2016/04/10/OM-sleept-actievoerders-voor-rechter-om-deportatie-poster.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl

   

   

  handtekeningafbeelding
 • dinsdag 02 september 2014 @ 07:16
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, kinderen van asielzoekers en gezinnen gaan op SCHIPHOL niet meer de gevangenis in, het asielzoekerscentrum daar gevestigd. Ze gaan nu direct door naar Ter Apel in Groningen waar een 'open' asielzoekerscentrum is gevestigd.

  Zie art. uit AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3733289/2014/09/01/Asielzoekende-gezinnen-op-Schiphol-niet-meer-in-cel.dhtml

  Zie verder ook eens: o.a. EU, de situatie in de Ukraine, de doelstellingen van de EU en ZEER VEEL NIEUWS EN WETENSWAARDIGHEDEN over Europa. En verder: o,a, minister Schulz-Van Haegen doet afstand van enkele bevoegdheden en VEEL NIEUWS OVER JUSTITELE DWALINGEN OF ANDERE POLITIEK BLUNDERS. En ook: o.a. beroep tegen verkeersboete's nu ook 'ónline' mogelijk. EN VEEL NIEUWS OVER DE POLITIE, ook voor veel mensen goed om te weten, b.v. En MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN die allen raken op de één of andere manier. Leest u zelf verder, TE VEEL OM TE NOEMEN, bij onderstaande clubs... 

  http://justittieledwalingen.clubs.nl/forum - http://justittieledwalingen.clubs.nl/

  http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  http://europese-unie.clubs.nl/forum - http://europese-unie.clubs.nl/

  http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/forum - http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ 

  Extra wetenswaardig of nuttige infohttp://wereldverbeteraars.clubs.nl/ - http://ufos-en-graancirkels.clubs.nl/ - http://stadgroningen.clubs.nl/http://wemoetenbezuinigen.clubs.nl/ - http://voedselbank.clubs.nl/ - http://www.clubs.nl/cultuur-en-maatschappij/overheid-en-politiek - http://thealternative.clubs.nl/  

  Gewijzigd op 2016-02-13 23:04:31
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 02 januari 2014 @ 06:46
  #1

  Goedemorgen, een politiek Belgisch voorstel voor overplaatsing illegalen uit Belgie naar een Nederlands vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam? In de gevangenis van Breda zitten al een aantal (tijdelijk) gedetineerden uit Belgie wegens plaatsgebrek daar.

  Zie art. uit AD (bron)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3570662/2014/01/02/Belgisch-Kamerlid-Stuur-illegalen-naar-Nederland.dhtml

  Zie verder ook eens: http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/forum

  Gewijzigd op 2016-02-13 23:04:54
  handtekeningafbeelding