120 keer bekeken

VERTROUWEN IN DE POLITIEK? TANENDE....

 • vrijdag 20 januari 2023 @ 00:08
  #2
  reactie op (#1) herman_dad

  Goedemorgen, VERTROUWEN IN DE POLITIEK? ZELFS HET GEHEEL VAN HET INSTITUUT POLITIEK? Steeds verder weg.... bij velen, maar dat is ook een beetje in de toekomstige geschiedenis bepalend, ook al genoemd in boek Van Homo sapiens naar homo galactus, samen op weg... is daar DE POLITIEK wel voor ingericht, ja en ook daarbij de 'partijpolitiek' dat we euforistisch 'democratie' noemen bijkt steeds meer 'het eigen(politieke) straatje'... lees eens genoemde boek maar hoe dan verder?  

  Ouder: GEDRAG KAMERLEDEN ONDERLING MAAR OOK DOOR PUBLIEKE BEDREIGINGEN, SCHELDPARTIJEN, COMPLOTVERWENSINGEN, opruiend en haatdragend en ook zaken als de Toeslagenaffaire etc. meest door de populistische politici die we kennen aan banden? Een steeds groter wordend probleem en van goede voorbeelden nog nooit gehoord, maar ja aantoonbaar weer DE POLITIEK, langste tijd gehad?

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP    NOS Nieuws•Vandaag, 17:58

  Kamer: toekomst rechtsstaat hangt af van terugwinnen vertrouwen

  Geen van de partijen in de Tweede Kamer is optimistisch over de staat van de democratie, de rechtsspraak en het oordeel dat burgers hebben over de overheid. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over 'de staat van de rechtsstaat'.

  De moeizame afwikkeling van de toeslagenaffaire is voor verschillende Kamerleden daar het duidelijkste voorbeeld van.

  "Het is precies drie jaar geleden dat Rutte en Hoekstra in gesprek gingen met de toeslagenouders. Er werd zelfs een traan gelaten", zei SP-Kamerlid Leijten. "En gisteravond horen we in Nieuwsuur dat de afwikkeling nog tot 2030 gaat duren."

  Op initiatief van voormalig PvdA-Kamerlid Arib besloot de Kamer in 2021 elk jaar de balans op te maken over de rechtsstaat. Vandaag was de eerste keer. Directe aanleiding was de toeslagenaffaire en de tienduizenden gedupeerde ouders en kinderen. Maar centraal stond ook de vraag: wat mogen burgers van een zorgvuldige overheid verwachten, en krijgen zij dat ook?

  Voor veel mensen voelt contact met de overheid of instanties als een uitputtende strijd.

  CDA-Kamerlid Van Dijk

  Voor veel mensen voelt contact met de overheid of instanties als een uitputtende strijd, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk. Zij schets het beeld van burgers die hun recht proberen te halen en pas na jaren procederen de uitspraak krijgen.

  "En dan is die zo ingewikkeld dat je hem niet begrijpt en voel je je dom", zegt Van Dijk. "Bij de overheid leeft een gebrek aan inlevingsvermogen."

  VVD-Kamerlid Ellian noemde het ministerie van VWS dat blijft procederen om bepaalde stukken niet openbaar te maken. "Dat is geen fraai beeld." Volgens Ellian kiest de overheid te vaak de gang naar de rechter tegen haar eigen burgers. "Zij verdwalen in een brij van procedures."

  Het gaat mis bij het kabinet, als leider van de verschillende ministeries die het beleid uitvoeren.

  SP-Kamerlid Leijten

  Leijten wil in de wet vastleggen dat de overheid moet handelen naar de 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur'. Dat betekent dat burgers altijd fatsoenlijk moeten worden behandeld en dat wetten of regels dat nooit in de weg mogen staan.

  "Het gaat mis bij het kabinet, als leider van de verschillende ministeries die het beleid uitvoeren", zei zij. Ook PvdA en GroenLinks willen de afspraak met het kabinet dat beleid nooit hardvochtig mag uitpakken. De ChristenUnie wil dat de overheid de burger weer gaat zien als mens en niet als klant. Denk wil in de wet vastleggen dat de overheid stopt met selecteren op afkomst of nationaliteit.

  De PVV heeft een andere analyse. De Nederlandse rechtsstaat heeft gebreken omdat "de elites de instituties in handen hebben", zegt Kamerlid Bosma. Hij protesteerde tegen een "steeds breder wordende roep om maatregelen tegen andersdenkenden".

  Bosma is het oneens met de oproep van D66-leider Kaag tot meer "openlijk verzet tegen rechts-extremisten en complot-populisten". Hij vindt dat de gevestigde politiek zo mensen buitensluit. "De kloof zal daardoor alleen maar dieper worden en de haat groter. Want wie bepaalt wat een complottheorie is en wat niet?"

  Zo'n bestorming van het Capitool in de VS of het parlement in Brazilië, dat is hier niet aan de orde.

  JA21-leider Eerdmans

  De meeste Kamerleden zijn het er wel over eens dat een onrechtvaardige en afstandelijke overheid leidt tot burgers die hun vertrouwen verliezen of zelfs afhaken. Daar komt de financiële ongelijkheid nog bij. Maar of dit ook leidt tot een groeiende groep burgers die extreme acties op touw gaat zetten, daar zijn de meningen over verdeeld.

  "Zo'n bestorming van het Capitool in de VS of het parlement in Brazilië, dat is hier niet aan de orde", zegt JA21-leider Eerdmans. "We hebben een paar meelopers, maar die gaan dat echt niet doen."

  Hij wijst op het laatste rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarin wordt gesproken van tientallen extremisten die met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsorde willen ondermijnen.

  D66 verwijst ook naar een rapport, dat van inlichtingendienst de AIVD. Kamerlid Sneller: "Er zijn inderdaad heel veel afgehaakte Nederlanders die niet extremistisch worden. Maar over de harde kern moeten we niet doen of het normaal is." Eerdmans vindt dat D66 het overdrijft.

  Goede wil is geen garantie tegen onrecht.

  Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken

  Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) wil een duidelijk onderscheid maken tussen de kleine groep die uit onvrede de rechtsstaat wil ondermijnen en burgers die zich ondanks hun boosheid nog steeds inzetten voor de samenleving. "Ik zou hen geen afhakers willen noemen, want dat zijn ze niet."

  Ze verzekerde de Kamer dat het kabinet bezig is met verbeteringen. "Ik ben ervan overtuigd dat we een overheid hebben die het beste met de burgers voorheeft. Maar goede wil is geen garantie tegen onrecht."

  Bruins slot zei verder dat "de reparatie" van de overheid nog veel inspanningen zal vragen.

  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 02 september 2022 @ 00:24
  #1

  Goedemorgen, VERTROUWEN IN DE POLITIEK? STERK DALENDE.... Vooral in de landelijke 'Haagse' politiek. Lokaal is er nog wel wat vertrouwen. Maar het wordt al aangeduid in het meergenoemde boek hier, zie clubhome dat deze ontwikkeling er komt en ook een mogelijke oplossing(en) daarvoor, dus krijgt gelijk ook weer daarin? Het zal alleen maar erger worden,,,, 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  ANP   NOS Nieuws•Gisteren, 00:01•Aangepast gisteren, 08:03

  SCP: politiek moet voorkomen dat burgers afhaken

  "Houd kritische burgers aangehaakt". Die oproep doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de politiek. Volgens het SCP wordt het een uitdagend jaar voor politici: de overheid moet laten zien dat ze luistert en betrouwbaar is. Verder moeten politici hun keuzes uitleggen.

  De onderzoekers zeggen na nieuw onderzoek dat het vertrouwen in de politiek laag blijft. Niet meer dan 50 procent van de Nederlanders heeft voldoende vertrouwen in de regering en 51 procent in de Tweede Kamer. Waar het vertrouwen bij de start van een nieuw kabinet meestal opveert, is dat nu niet het geval. Veel mensen zetten vraagtekens bij het vermogen van politici om de grote problemen van het moment aan te pakken.

  "Er zijn eerder momenten geweest dat het vertrouwen zo laag is geweest", zegt onderzoeker bij het SCP Josje den Ridder. "Aan het eind van de economische crisis en bij het begin van de vluchtelingencrisis. Maar nu hebben we geen stijging in het vertrouwen gezien met het begin van het kabinet en er zijn ook geen redenen om te verwachten dat het vertrouwen op korte termijn stijgt."

  Complexe maatschappelijke uitdagingen

  De onderzoekers noemen het een uitdaging voor de politiek om concrete resultaten te boeken op de "complexe maatschappelijke uitdagingen", zoals de woningmarkt, de opvang en integratie van asielzoekers, de stikstofcrisis en de hoge kosten van levensonderhoud.

  49 procent van de ondervraagden vindt dat het in Nederland de verkeerde kant opgaat, volgens 19 procent gaat het juist wel goed en de rest neemt een middenpositie in of geeft geen antwoord. "Daar is ook de politiek een grote reden om somber te zijn, maar ook andere zaken zoals de woningmarkt, het asielbeleid, het klimaat en de stijgende prijzen", zegt Den Ridder

  Mensen geven hun eigen leven wel nog steeds een hoger cijfer dan de samenleving of de politiek, weet Den Ridder. "Tegelijkertijd zijn er wel grote verschillen over wat voor cijfer ze hun leven geven. Over de stijgende prijzen maken heel veel mensen zich zorgen, maar niet iedereen heeft daar meteen aan het einde van de maand last van."

  Tegelijk is zo'n 70 procent van de Nederlanders tevreden met het functioneren van de democratie. Ze waarderen vooral de vrije verkiezingen en de vrijheid van meningsuiting. Wel zien de meeste mensen ruimte voor verbetering. Zo zeggen velen dat de politiek meer moet luisteren en eerlijker moet zijn. Een veelgehoorde klacht is dat er te veel partijen zijn en dat de versplintering de samenwerking en doelmatigheid vermindert.

  Problemen als mensen afhaken, omdat wantrouwen structureel is

  Het SCP noemt een laag vertrouwen in de politiek niet per definitie een probleem, omdat in een democratie burgers de politiek nu eenmaal kritisch moeten volgen. Maar volgens de onderzoekers wordt het problematischer als mensen afhaken of zich actief gaan verzetten, bijvoorbeeld omdat hun wantrouwen structureel is of omdat ze er niet meer in geloven dat de politiek bij machte is om problemen op te lossen.

  Gevraagd naar de belangrijkste maatschappelijke problemen, noemen mensen naast de politiek ook de zorg en corona, al zijn die laatste twee minder dominant dan bij eerdere onderzoeken.

  Vertrouwen is een bijproduct, een signaal dat je de goede dingen doet en dat op een goede manier doet."

  SCP-onderzoeker Josje Den Ridder

  "Er zijn mensen met een diep wantrouwen in de politiek, dat is een groep die heel moeilijk te bereiken is", zegt Den Ridder. "Dat de meeste mensen kritisch zijn is misschien ook niet zo gek. Burgers die de politiek kritisch volgen moeten dat ook blijven doen. De politiek moet dat vertrouwen ook niet proberen op te krikken. Vertrouwen is een bijproduct, een signaal dat je de goede dingen doet en dat op een goede manier doet."

  Daarom moet de overheid proberen om betrouwbaar te zijn, door bijvoorbeeld duidelijk te maken welke belangen op het spel staan, zegt de SCP-onderzoeker. "En dat die belangen soms ook van elkaar verschillen. De overheid moet daarin keuzes maken en die keuzes ook verantwoorden. En dan resultaten boeken. Als de overheid zich dan betrouwbaar opstelt, hoop je dat het vertrouwen op termijn vanzelf weer naar boven gaat."

  handtekeningafbeelding